Bijeenkomst striptijdschrift Aline

Bijeenkomst striptijdschrift Aline

Verslag van de bijeenkomsten van december 2022

Foto door Joeri Pruys

In december tekenden de illustratoren van striptijdschrift Aline er lustig op los bij de Illustratie Ambassade in het Meterhuis. Hun volgende nummer draagt het thema ‘OP’. Op, bijvoorbeeld als in: leeg, klaar, stuk, weg. Want alles lijkt wel op. Gas, geld, geduld. Woonplekken in je stad, zitplekken in de trein. Je vriesla, je accu, de lucht in je achterband. Het kunnen ook strips zijn over iemand die zelf helemaal opperdepop is, klààr met iedereen, donder op. Of over iemand die op de bovenbuurman is, en daardoor steeds òp van de zenuwen is. 

De illustratoren van Aline werken zoveel mogelijk in groepsverband om creatieve kruisbestuivingen te bevorderen. Wie kon schoof meerdere dagen aan om gezamenlijk te brainstormen, strips te bedenken en te tekenen. De groep bestaat uit tekenaars uit Nederland en Vlaanderen, jong en oud, bekend en minder bekend. De (soms nog onaffe) strips die uit de vruchtbare werkperiode bij de Illustratie Ambassade in het Meterhuis zijn gekomen, worden verder uitgewerkt in eigen tekenatelier. Daar worden nog strips aan toegevoegd van tekenaars die niet konden komen op de Meterhuisdagen en daarom thuis tekenden.

Het nieuwe nummer van Aline verschijnt begin 2023.

Foto door Joeri Pruys