Copyrightverklaring

Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van de Illustratie Ambassade (behalve voor alle inhoud die wordt weergegeven of is opgenomen op de site, die onderhevig is aan rechten van derden), en alle elementen van de website en alle rechten daarop, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud en algemeen ontwerp worden beschermd door copyright en databaserechten.
Ons logo en alle andere merken die aan ons zijn gekoppeld, vallen ook onder het auteursrecht en mogen niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Deze site kan ook de handelsmerken van derden weergeven. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een ​​dergelijk merk te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar van het merk.
© Illustratie Ambassade 2021 alle rechten voorbehouden

Voorwaarden
Door deze website te bezoeken en de inhoud te bekijken, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met het volgende:
al het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor browsen en bekijken – als zodanig hebt u vrij toegang tot deze site voor het bekijken, gebruiken van of luisteren naar de inhoud.
geen afbeelding, of een substantieel deel daarvan, of andere inhoud mag worden gereproduceerd, gecommuniceerd aan het publiek, verspreid, hergebruikt of geëxtraheerd van deze website voor welk doel dan ook (inclusief maar niet beperkt tot opslag, reproductie, koppeling of indexering met het oog op zoekmachines) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de illustratie ambassade of een andere auteursrechthebbende van een derde partij. Waar toestemming van een derde partij vereist is, geeft de Illustratie Ambassade in dit opzicht geen garanties of verklaringen af ​​en beweert het evenmin dergelijke rechten te verlenen. Er wordt geen toestemming verleend om hyperlinks naar enig deel van deze website te maken of om pagina’s of afbeeldingen van deze website te framen. De voorafgaande schriftelijke toestemming van de Illustratie Ambassade moet worden gevraagd.
We behouden ons ook het recht voor om een ​​van de bovenstaande Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid, of Copyrightbepalingen of enig ander beleid of richtlijn op deze site te wijzigen of aan te vullen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra ze op deze site zijn geplaatst en uw voortgezet gebruik wordt geacht uw aanvaarding van deze wijzigingen te zijn. Als zodanig raden we u aan om de sitevoorwaarden van tijd tot tijd door te nemen.

Toepasselijk recht
Alle vragen of geschillen die op enigerlei wijze verband houden met het gebruik of de inhoud van deze site, worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil is de rechtbank te Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen.

Disclaimer
Voor zover toegestaan ​​door het Nederlandse recht sluit Illustratie Ambassade hierbij uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte of (gevolg)schade of schade die voortvloeit uit uw gebruik van deze site, verder maar zonder beperking, zullen wij niet aansprakelijk zijn in verband met enig gebruik dat van deze website of van afbeeldingen of andere inhoud is gemaakt.
Illustratie Ambassade is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere internetsite die aan deze site is gekoppeld. We garanderen niet dat deze site of de inhoud ervan vrij is van infectie door virussen of iets anders dat uw computer ban beschadigen of aantasten. Hoewel we alle redelijke inspanningen leveren om de nauwkeurigheid van de inhoud van deze website te garanderen, geven we geen garanties of garanties met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid ervan.