[educatie] Illustratie in het wetenschappelijk onderwijs

Illustratie in het wetenschappelijk onderwijs

11 januari 2021

Als bijzonder hoogleraar richt Emilie Sitzia zich op de geschiedenis van de relatie tussen tekst en beeld in brede zin en het vergroten van de wetenschappelijke aandacht voor de relatie tussen boek en kunst. Hierbij gaat het om zowel reclametekeningen, illustraties in boeken, kranten en tijdschriften –  voor kinderen en volwassenen – als boekenkunst en kunstenaarsboeken.

Boek en illustratie, kunstgeschiedenis en literatuurtheorie staan centraal in Sitzia’s onderzoek en onderwijs. Ze houdt zich onder meer bezig met de relatie tussen woord en beeld, Europese kunst van de 18de tot de 20ste eeuw en kunstliteratuur (waaronder kunstromans en kunstkritieken). Ook interdisciplinaire methodologieën, cultuuronderwijs, en museologie, curatie, geschiedenis van kunstmusea hebben haar interesse. In 2012 verscheen van haar hand het boek Art in Literature, Literature in Art in 19th century France (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne).

Plek illustratie in WO

Sitzia geeft onderwijs op het terrein van illustratie en de geschiedenis van illustratie aan studenten Kunstgeschiedenis en Boekwetenschap. Ook begeleidt zij studenten bij het schrijven van hun scriptie en promotieonderzoek.

De leerstoel maakt deel uit van de capaciteitsgroepen Kunstgeschiedenis en Algemene cultuurwetenschappen/Boekwetenschap van de afdeling Kunst- en cultuurwetenschappen van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het onderzoek is ondergebracht bij het Amsterdam Institute for Humanities Research.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang bericht over nieuwe online colleges.