Juridisch advies voor illustratoren #1

Juridisch advies voor illustratoren #1

Empowered by BNO

© Tomas Schats

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) is opgericht door en voor ontwerpers die werken in de meest uitlopende disciplines, waaronder ook illustratie. Als illustrator (en BNO-lid) kun je gebruik maken van BNO Advies, onze juridische en zakelijke helpdesk. Hierdoor ben je bijvoorbeeld minder tijd kwijt aan het opstellen van contracten en documenten. In deze reeks artikelen behandelen we vragen die vaak door illustratoren worden gesteld en kun je lezen wat wij adviseren in dergelijke situaties. 


Moet ik de Algemene Inkoopvoorwaarden van mijn opdrachtgever zomaar accepteren?

Als illustrator werk je natuurlijk het liefste met je eigen offerte en algemene voorwaarden. Daarin heb je opgenomen dat jouw opdrachtgever een licentie (gebruiksrecht) krijgt om jouw werk te gebruiken voor het afgesproken doel. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat opdrachtgevers, bijvoorbeeld grote bedrijven, je als illustrator proberen te dwingen om te werken met hun overeenkomsten en algemene inkoopvoorwaarden. 

Onlangs vroeg een illustrator of je die algemene voorwaarden van je opdrachtgever moet accepteren. Of kan je daar ook over onderhandelen?

Eerst een klein stukje theorie. Algemene voorwaarden regelen de basiszaken bij een overeenkomst. Daarbij kan gedacht worden aan afspraken over intellectuele eigendom, aansprakelijkheid en betalingen. Deze voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard, dat doe je bijvoorbeeld op je offerte. Daarnaast moet je jouw eigen voorwaarden altijd meesturen aan de opdrachtgever, zodat deze ze kan bekijken. Alleen als je hieraan hebt voldaan, zijn de voorwaarden geldig. Daarnaast kunnen niet zowel jouw voorwaarden als de voorwaarden van de opdrachtgever gelden. Dat zou ook gek zijn, want dan zou over hetzelfde onderwerp twee keer iets geregeld kunnen zijn, waarbij die regelingen elkaar tegenspreken. Denk bijvoorbeeld aan jouw voorwaarden waarin een duidelijke licentie wordt verleend, terwijl de voorwaarden van opdrachtgever uitgaan van een volledige overdracht van je auteursrecht. 

Het is dus belangrijk niet zomaar de voorwaarden van de opdrachtgever te accepteren! Lees ze goed door en bekijk waar je het wel en niet mee eens bent. Vervolgens kun je aangegeven aan de opdrachtgever dat je de voorwaarden niet in z’n geheel wil accepteren maar dat je wil onderhandelen over de verschillende onderwerpen die geregeld moeten worden. Kijk vooral goed naar de bepalingen over de intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen. Grote kans dat je hele grote verplichtingen (en risico’s) op je neemt als je zomaar akkoord gaat met de voorwaarden van de opdrachtgever. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen om voor die onderwerpen uit te gaan van wat daarover is geregeld in jouw eigen voorwaarden. 

De opdrachtgever in de genoemde casus stond gelukkig open voor onderhandelingen en de illustrator heeft via de e-mail een tegenvoorstel gedaan. Daarna heeft een goed gesprek plaatsgevonden waarin opdrachtgever en illustrator tot goede afspraken zijn gekomen die voor beide partijen acceptabel waren. 


Heb je een vraag naar aanleiding van de bovenstaande casus? Neem dan contact op met de juristen van BNO via juridischadvies@bno.nl. Meer informatie over de BNO en het lidmaatschap vind je hier: https://www.bno.nl/join