Over de Illustratie Ambassade

Over de Illustratie Ambassade

De Illustratie Ambassade is een plek waar de kracht van beeldtaal centraal staat. We bieden een platform gewijd aan de kunst van illustratie, met speciale aandacht voor expositie, participatie en educatie voor zowel de maker als de toeschouwer. Door het aanbieden van een centraal punt voor kennis en informatie vergroten we de zichtbaarheid van de sector. 

Wie zijn wij  

De Illustratie Ambassade is het (digitale) platform voor illustratie. We dragen bij aan een groot (inter)nationaal podium voor Nederlandse illustratoren. We zijn er voor de makers en toegankelijk voor een breed publiek. Bestaande organisaties en initiatieven worden bijeengebracht en nieuwe initiatieven worden gestart. 

Ons doel is de status van illustratie, als beroep en als kunstvorm onder de aandacht én naar een hogere waardering te brengen. De Illustratie Ambassade toont de impact van illustratie als onderdeel van een unieke, inhoudelijke en toegankelijke beeldcultuur. Met het organiseren van exposities, evenementen, leerprogramma’s en opdrachten aan jong talent willen wij de kijker inspireren, uitdagen en betrekken en zo een brug slaan tussen makers en publiek. 

Achtergrond en motivatie

Het maatschappelijk belang van illustratie is in de huidige tijd groot. Illustratie stelt op een heldere en toegankelijke manier zaken als de klimaatverandering, genderproblematiek en discriminatie aan de orde. De positie van illustratie als kunstvorm verdient bovendien een eigen plek, net als fotografie en schilderkunst. De Illustratie Ambassade zal hier ruimte voor bieden en ontwikkelen.

Wat wij doen 

Wij promoten Illustratoren in zowel binnen als buitenland en laten de veelzijdigheid en breedte van illustratie zien met beeldmakers uit uiteenlopende disciplines. Wij ondersteunen en stimuleren talent en werken samen met musea, kunstacademies, grafische opleidingen, archieven en universiteiten in Nederland. Wij werken samen met internationale illustratie-organisaties. De Illustratie Ambassade werkt volgens de Fair Practice Code.

In de pers

Bekijk hier artikelen die zijn verschenen in de media over (activiteiten van) de Illustratie Ambassade.

Organisatie Illustratie Ambassade

Marlies Visser, directeur, curator  

Sabine David, projectmanager, redactie 

Lipika Bansal, programmamaker, redactie

Jellie Brouwer, presentator en redactie 

Eva Zandkuijl, redactie

Noa Zuidervaart, redactie, social media

Podcast: Zeebenen producties

Website, animaties en illustraties: Tomas Schats

Medewerkers exposities: Daan Werre, Amber Hyacinth

Vacatures

Redactie (stage)

Bestuur Stichting Illustratie Ambassade

Doreen Boonekamp, voorzitter

Gioia Smid, secretaris

Marek Kupperman, penningmeester  

Hedy d’Ancona, algemeen bestuurslid

Geneviève Waldmann, algemeen bestuurslid

Ambassadeurs Illustratie Ambassade

Prof. Dr. Emilie Sitzia (bijzonder hoogleraar Illustratie UvA)
Joost Swarte (illustrator, ontwerper)
Hedy Tjin (illustrator, beeldend kunstenaar)
Ikram El Massaoudi (illustrator, print designer)