Over onze partners

Over onze partners

Over onze partners

De Illustratie Ambassade bundelt kennis en know-how van bestaande initiatieven en organisaties. Het platform werkt samen met onder meer de Fiep Westendorp Foundation, de BNO, Het Letterenfonds, Pictoright, Quentin Blake Centre for Illustration, EIF om zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor de makers.

Fiep Westendorp Foundation

In haar leven richtte Fiep Westendorp de Fiep Westendorp Foundation (FWF) op. De Foundation ondersteunt projecten gericht op kinderen die het om wat voor reden dan ook moeilijk of minder goed getroffen hebben. De FWF maakt daarbij, waar mogelijk en nuttig, gebruik van het werk van Fiep Westendorp.

Daarbij ondersteunt de Foundation projecten die gericht zijn op de bevordering van de culturele en artistieke vorming van kinderen. Hierbij wil de Foundation het onderzoek bevorderen naar en het onderwijs in (het vak van) illustreren.

Als laatste ondersteunt de Fiep Westendorp Foundation beginnende illustratoren, onder andere door de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs.

Lees hier meer

AFK

Het AFK is het fonds van en voor culturele wereldstad Amsterdam. Vanuit onze missie ‘Fantastische kunst voor alle Amsterdammers’, dragen we bij aan een stad waar iedereen de kans heeft kunst te beoefenen of ervaren. Daarom ondersteunen we alle kunstvormen in ieder stadsdeel en in elke wijk. We zijn er voor zowel professionele kunst als voor cultuurbeoefening in de vrije tijd – voor gevestigde organisaties, als ook de rafelranden en de pioniers. Het AFK richt zich met zijn activiteiten op drie groepen: kunstenaars en culturele organisaties, Amsterdammers, en de sector als geheel. Door kennis voor en over de sector te delen – dragen we bij aan een krachtig, toekomstbestendig kunstenveld.

Lees hier meer

Het stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving.

Lees hier meer

Pictoright

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). Deze beeldmakers kunnen zich kosteloos bij Pictoright aansluiten om aanspraak te maken op de collectieve vergoedingen waar zij recht op hebben. Daarnaast kunnen zij Pictoright opdracht geven om hun rechten te beschermen en vergoedingen te innen voor het gebruik van hun werk.

Pictoright is een stichting zonder winstoogmerk die door de overheid is aangewezen voor de inning en verdeling van collectieve rechten. Pictoright exploiteert ook individuele auteursrechten, verleent juridische bijstand, fungeert als vraagbaak en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers.

Lees hier meer

Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

Lees hier meer