Over onze partners

Over onze partners

Fiep Westendorp Foundation

In haar leven richtte Fiep Westendorp de Fiep Westendorp Foundation (FWF) op. De Foundation ondersteunt projecten gericht op kinderen die het om wat voor reden dan ook moeilijk of minder goed getroffen hebben. De FWF maakt daarbij, waar mogelijk en nuttig, gebruik van het werk van Fiep Westendorp.

Daarbij ondersteunt de Foundation projecten die gericht zijn op de bevordering van de culturele en artistieke vorming van kinderen. Hierbij wil de Foundation het onderzoek bevorderen naar en het onderwijs in (het vak van) illustreren.

Als laatste ondersteunt de Fiep Westendorp Foundation beginnende illustratoren, onder andere door de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs.
Lees hier verder


AFK

Het AFK is het fonds van en voor culturele wereldstad Amsterdam. Vanuit hun missie ‘Fantastische kunst voor alle Amsterdammers’, dragen ze bij aan een stad waar iedereen de kans heeft kunst te beoefenen of ervaren. Daarom ondersteunen ze alle kunstvormen in ieder stadsdeel en in elke wijk.

Het AFK is er voor zowel professionele kunst als voor cultuurbeoefening in de vrije tijd – voor gevestigde organisaties, als ook de rafelranden en de pioniers. Ze richten zich met hun activiteiten op drie groepen: kunstenaars en culturele organisaties, Amsterdammers, en de sector als geheel. Door kennis voor en over de sector te delen – draagt het AFK bij aan een krachtig, toekomstbestendig kunstenveld.
Lees hier verder


BNO

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) is een vereniging, opgericht door ontwerpers, voor ontwerpers. Hun geschiedenis gaat ruim honderd jaar terug. Maar belangrijker nog is wat ze nu zijn: de grootste community van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland en een professioneel team dat ontwerpers en hun vak op allerlei manieren ondersteunt en promoot. Dat doen ze vanuit hun bureau in Amsterdam.

Daarnaast is de BNO op allerlei plekken in en buiten Nederland present met activiteiten, doen ze noodzakelijke lobbywerk en geven ze het Dutch Designers magazine uit.
Lees hier verder


Quentin Blake Centre for Illustration

Het Quentin Blake Center for Illustration, voorheen House of Illustration genoemd, is het Britse centrum voor deze gevarieerde en belangrijke discipline. Hun motto luidt ‘Illustration is for everyone’ en dit streven ze na door illustratie in al haar vormen te vieren.

Het Quentin Blake Centre for Illustration ondersteunt het creatieve werkveld en moedigt makers van alle leeftijden aan hun verhalen te vertellen middels beeld. Ze verbinden publiek met illustratie door reizende exposities, residenties, online content, evenementen, cursussen, familie activiteiten en samenwerkingen met scholen en gemeenschappen.
Lees hier verder


AOI

De Association of Illustrators (AOI) is een Britse beroepsvereniging voor illustratie, om de rechten van illustratoren te bevorderen en te beschermen. Ze promoten en stimuleren commerciële en ethische normen binnen de industrie, om zo de status van illustratie te verbeteren.

De AOI voert actief campagne om de rechten van meer dan 1800 leden, waaronder freelance illustratoren, agenten, studenten, hogescholen en commissarissen, te behouden en te beschermen. Ze bieden ondersteuning, advies en educatie aan leden van de industrie over de hele wereld, in elke fase van hun carrière.
Lees hier verder


The Black Archives

The Black Archives is een historisch archief en cultureel centrum waar mensen terecht kunnen voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. The Black Archives wordt gedragen door de organisatie New Urban Collective.
Lees hier verder


Westergas

Westergas is een kleurrijke ontmoetingsplaats voor cultuur in al haar soorten en maten. De historische plek, in 1880 gebouwd als gasfabriek, is getransformeerd tot een levendig, cultureel dorp in hartje Amsterdam. In deze artistieke haven, omarmd door het groen van het Westerpark, vind je talloze cultuuruitingen. Van muziek en gastvrijheid tot theater en performance, van film en fotografie tot kunst, dansevenementen en zelfs tv-studio’s. Dit is een plek waar creativiteit, diversiteit en vrijheid worden gevierd.
Lees hier verder


Groep Algemene Uitgevers

De GAU treedt op als vertegenwoordiger van de leden naar overheden en andere geledingen in het boekenvak. Onderhandelt en reguleert waar dit nodig is. Verleent diensten aan leden. Agendeert vernieuwingen in product, marketing en proces. Biedt een platform voor uitwisseling van best practices en een netwerkfunctie voor de leden.
Lees hier verder


Pictoright

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). Deze beeldmakers kunnen zich kosteloos bij Pictoright aansluiten om aanspraak te maken op de collectieve vergoedingen waar zij recht op hebben. Daarnaast kunnen zij Pictoright opdracht geven om hun rechten te beschermen en vergoedingen te innen voor het gebruik van hun werk.

Pictoright is een stichting zonder winstoogmerk die door de overheid is aangewezen voor de inning en verdeling van collectieve rechten. Pictoright exploiteert ook individuele auteursrechten, verleent juridische bijstand, fungeert als vraagbaak en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers.
Lees hier verder


Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is gericht op het verrijken en versterken van de creatieve sector. Ze streven ernaar het unieke talent van ontwerpers en makers te verbinden aan sectoren binnen én buiten het culturele domein. Daarbij ondersteunen ze projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving.

Ook stimuleert het fonds de wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en het economische domein. Dit doen ze door specifieke opgaven te agenderen en ontwerpers te betrekken bij deze actuele maatschappelijke vraagstukken.
Lees hier verder


Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.
Lees hier verder


CPNB

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek wil het leven van mensen verrijken door ze meer boeken te laten lezen. Met inspirerende initiatieven laat de stichting zien dat het lezen van boeken ontspanning, verdieping en verrijking biedt. Zo stimuleren ze zoveel mogelijk mensen tot een weg naar boekhandel en bibliotheek. Dit doet de CPNB vanuit het collectief van boekhandel, bibliotheek en uitgeverij. Bekende merken van Stichting CPNB zijn De Nationale Voorleesdagen, Boekenweek, Zomerlezen, Boekenweek voor Jongeren, Kinderboekenweek en Nederland Leest.
Lees hier verder


EIF

Het European Illustrators Forum (EIF) is een netwerk van nationale verenigingen van illustratoren in Europese landen. Ze bieden een platform voor contact en ontmoetingen tussen alle Europese verenigingen van professionele illustratoren. Dat doen ze doorgaans door middel van campagnes, de organisatie van congressen, tentoonstellingen, onderzoek en onderwijs.
Lees hier verder


OSCAM

OSCAM is het museale platform voor kunst, mode, design, vakmanschap en ontwikkeling in Amsterdam. OSCAM maakt ruimte voor makers en bezoekers om deel uit te maken van een creatieve community waarin we samen eigenaar zijn van het verhaal van Amsterdam Zuidoost en Nederland. Deze maatschappelijke missie realiseren ze als museum voor kunst, mode, design, ambacht en ontwikkeling in Amsterdam. Ze geven hieraan inhoud door hoogwaardige presentaties en tentoonstellingen, door educatieve en participatieve activiteiten en programma’s en door het creatieve proces dichter bij het publiek te brengen.
Lees hier verder


Volta

Volta in Amsterdam-West valt onder de vleugels van DOCK. Volta is een podium, popschool en biedt ruimte aan sport en workshops. In het gebouw van Volta bevinden zich een gezellige podiumzaal, een oefenruimte, twee cursusruimtes en een sportruimte/dansstudio. Er zijn diverse activiteiten voor jongeren vanaf 8 jaar.
Lees hier verder